Nieuws

Zorgconcern Zuyderland: gevorderd in subsidietraject InZicht, helpt zorginstellingen door kennisdeling

Zorgconcern Zuyderland neemt met samenwerkingspartner Meander Groep Zuid-Limburg deel aan InZicht-module eOverdracht.

Als een demente bewoonster van een zorginstelling uit bed valt en zij naar het ziekenhuis moet voor een opname, gaan haar gegevens in een – vaak papieren – dossier op de buik mee in de ambulance. De gegevens die eerst handmatig zijn verwerkt om mee te geven, worden vervolgens met een volgende handmatige handeling overgenomen door het verplegend personeel. Een enorme tijdsverspilling, vooral als je bedenkt dat er in Nederland ruim 460.000 verpleegkundige overdrachten zijn per jaar.

Zelfs als een zorgconcern bestaat uit een combinatie van nauw samenwerkende ziekenhuizen, zorginstellingen, thuiszorgvoorzieningen en huishoudelijke hulp, gaan deze overdrachten niet per definitie digitaal. Met alle traagheid en kans op vergissingen van dien. Reden genoeg voor Zorgconcern Zuyderland om samen met samenwerkingspartner Meander Groep Zuid-Limburg papier op den duur over boord te gooien en in te stappen in de InZicht-module eOverdracht. Deze module is gericht op het versnellen van de digitale transformatie door interoperabiliteit te realiseren. Zo verloopt de overdracht tussen care en cure een stuk efficiënter en is er ook een kleinere kans op menselijke fouten doordat eerder bijvoorbeeld niet alle medische gegevens bekend waren. Tegelijkertijd heeft Zuyderland voor de entiteiten binnen de care, subsidie aangevraagd voor ontsluiting naar PGO, aangezien deze module verplicht is voor deelname aan eOverdracht.

Larissa Haen-Jansen, Senior Projectleider bij Zorgconcern Zuyderland, leidt de subsidieaanvraag voor PGO en eOverdracht: “Toen de mogelijkheid zich voordeed om in te schrijven voor eOverdracht, zijn we meteen van start gegaan. De al aanwezige samenwerking binnen ons concern was een groot voordeel. Maar we zijn ook een fusieorganisatie met binnen iedere component verschillende softwaresystemen en werkwijzen. eOverdracht kan bijdragen aan een daadwerkelijke administratieve lastenverlichting door digitalisering. Dit was een kans die we niet wilden laten liggen.”

Voortschrijdend InZicht

Gedurende de afgelopen anderhalf jaar heeft Zuyderland voortvarend gewerkt aan de aanvraag, de contextanalyse en het plan van aanpak om de huidige en de gewenste situatie in kaart te brengen. Het zorgconcern zet nu de laatste stappen richting de daadwerkelijke aanvraag en implementatie.

Maar voor veel instellingen is dat nog lang niet het geval. Larissa: “Gaandeweg het hele traject zijn er binnen de InZicht-subsidieregeling veel aanpassingen gedaan op basis van voortschrijdend inzicht. De regeling biedt nu veel meer houvast, zowel voor de zorginstellingen als voor onze ICT-leveranciers. Dankzij de leverancierstafels die Bureau InZicht initieerde, is het vertrouwen tussen de leveranciers en zorginstellingen gegroeid. Dit resulteerde in gedragen voorstellen om aan de resultaatverplichtingen te kunnen voldoen. Bovendien zijn de resultaatverplichtingen aangepast en nu beter afgestemd op wat voor zorginstellingen en leveranciers haalbaar is. ICT-leveranciers weten nu hoe zij de infrastructuur moeten inrichten om gegevensuitwisseling mogelijk te maken binnen de vereisten en met de juiste kwalificaties. Bovendien is er nu een InZicht-wegwijzer opgesteld als draaiboek. Zorginstellingen die nog aan het begin van het traject staan, kunnen daar hun voordeel mee doen. Deze aanpassingen zijn echt een verbetering geweest.”

Ervaring inzet van kennissessies

De ervaring die het team van Zorgconcern Zuyderland heeft opgedaan, zet het nu in om zorginstellingen die nog aan het begin van het traject staan te helpen. Onlangs nam Zorgconcern Zuyderland samen met Careyn en Zorgcirkel deel aan diverse kennissessies die de Gebruikersvereniging mijnCaress van PinkRoccade Care heeft georganiseerd. Maarten Coolen, Manager Innovatie, Informatie & Automatisering bij Zuyderland: “Toen wij begonnen wachtten veel partijen nog af. Geen vreemde keuze, er zijn projecten geweest zoals het landelijk EPD, die niet succesvol bleken. En dit project is al enorm ingrijpend voordat de subsidie wordt toegekend. Er wordt namelijk een flinke investering gevraagd van de zorginstellingen in tijd en mensen. Maar van uitstel komt geen afstel, je moet een keer beginnen, anders komt de digitale transformatie nooit van de grond. En als je nu instapt, wordt er veel hulp geboden gedurende de aanvraag, bijvoorbeeld door kennissessies van ECD-leveranciers en Bureau InZicht.”

De voortrekkersrol die Zuyderland vervult, strekt verder dan alleen de snelle start met InZicht. Zorgconcern Zuyderland neemt ook plaats in de werkgroep PGO en de werkgroep eOverdracht van de Gebruikersvereniging mijnCaress, zodat zij de andere zorginstellingen met kennis kunnen bijstaan. Maarten: “Onze rol ligt in het aanjagen en aandragen, delen van ervaringen met andere partijen die de overstap overwegen en ze op weg helpen met alle vereisten binnen de aanvraag. Maar ook de praktische invulling over hoe de interoperabiliteit er in de praktijk uit moet komen te zien. Het belangrijkste advies is om aan de start van het project direct op zoek te gaan naar partners. Die heb je nodig, maar je hebt ze niet direct gevonden en aan het project gebonden.”

De subsidieaanvraag is een voorbeeld van samenwerking ‘over de muren heen’. Larissa: “De zorgorganisaties zijn open in de samenwerking. Concurrentie vervaagt als je gezamenlijk een doel nastreeft. Maar om eOverdracht als gezamenlijk doel te realiseren, is het van belang dat organisaties nu instappen. Nu heb je nog hulp, vanuit Bureau InZicht, vanuit werkgroepen en kennissessies, vanuit de ECD-leveranciers. Maar met het aflopen van de InZicht-regeling eindigt ook de mogelijkheid een deel van de investering vanuit de subsidie te bekostigen. Stap je nu in, dan werken we samen om voor de medewerkers, de cliënten en de patiënten de voordelen van de subsidieregeling optimaal te benutten. Dan sta je niet alleen.”

Dit artikel is ook gepubliceerd op ICT&Health:https://www.icthealth.nl/nieuws/zuyderland-zet-laatste-stappen-voor-eoverdracht/ 

nieuws en blogs

Hier vind je meer nieuws items

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

Trainingstool Permento voortaan ook beschikbaar als app

Permento, de digitale opleidingstool die gebruikers ‘on the job’ ondersteuning biedt bij het gebruik van mijnCaress, is voortaan ook als app beschikbaar.

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

events

Upgrade je kennis op onze events

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten over ons ECD en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact met ons op, dan vertellen wij u graag meer!