Nieuws

Wet Digitale Overheid

Invoering Wet digitale overheid vertraagd

UPDATE: Invoering Wet digitale overheid vertraagd

Vragen van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel digitale overheid (WDO) hebben ertoe geleid dat de staatssecretaris van BZK een wetswijziging zal indienen. Met deze zogeheten ‘novelle’ wordt privacybescherming steviger in de wet verankerd.

De aangekondigde wijziging betekent dat de Wet digitale overheid voorlopig niet in werking zal treden. De novelle wordt namelijk, na behandeling in de ministerraad voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Daarna volgt nog behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. Dit neemt de nodige maanden in beslag.

Meer informatie: https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/wet-digitale-overheid/dossier-berichten/dossier-categorie/nieuws/invoering-wet-digitale-overheid-vertraagd/

De Wet digitale overheid, kortweg Wdo, treedt naar verwachting per 1 juli 2021 gefaseerd in werking en legt de basis voor digitalisering van de overheid en semi-overheid.

De wet verplicht zorgaanbieders om alleen erkende elektronische identificatiemiddelen (eID) met een betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’ te gebruiken voor bijvoorbeeld toegang tot een cliëntenportaal. Het rijk beoogt dit te realiseren door een technische voorziening, de zogenaamde ToestemmingsVoorzieningService, ofwel TVS. Deze TVS kent op dit moment echter nog geen mogelijkheid voor het zogenaamd ‘vrijwillig machtigen’.

Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om naasten en/of verwanten op deze manier van Digi-D te autoriseren voor een cliëntenportaal. Het streven van de landelijke programma’s is om het vrijwillig machtigen vanaf begin 2021 beschikbaar te stellen. Het team van mijnCaress volgt deze ontwikkelingen en verkent tevens eventuele alternatieven zoals IRMAZodra we meer duidelijkheid hebben over de impact of tijdlijnen, zullen we u daarover informeren. 

nieuws en blogs

Hier vind je meer nieuws items

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

Trainingstool Permento voortaan ook beschikbaar als app

Permento, de digitale opleidingstool die gebruikers ‘on the job’ ondersteuning biedt bij het gebruik van mijnCaress, is voortaan ook als app beschikbaar.

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

events

Upgrade je kennis op onze events

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten over ons ECD en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact met ons op, dan vertellen wij u graag meer!