Nieuws

Update Wet Zorg en Dwang – aanlevering IGJ

Op dit moment kan het mijnCaress team de aanlevering nog niet realiseren.

De mijnCaress functionaliteit voor de Wet Zorg en Dwang is bij de meeste klanten geïmplementeerd.  Via ons Customer Care team krijgen we van organisaties vragen over de aanlevering aan de IGJ en de wettelijk verplichting hiertoe. Op dit moment kan het mijnCaress team de aanlevering nog niet realiseren. Dit komt omdat er op dit moment nog geen definitieve specificaties voor de aanlevering gepubliceerd zijn.  

Om tot specificaties te komen is er het afgelopen jaar intensief overleg geweest tussen de IGJ en de brancheorganisaties. Op basis van de uitkomsten van dit overleg is er een pilot voor aanlevering gestart met een paar zorgorganisaties in het land. Deze pilot wordt geëvalueerd in  januari 2021. Zie ook Pilot digitale aanlevering gegevens Wzd van start (actiz.nl) en Gegevensaanlevering verplichte en onvrijwillige zorg | Wetten in ons toezicht | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl)Pas dan zullen de specificaties naar alle waarschijnlijkheid definitief worden en kunnen softwareleveranciers starten met de realisatie. We begrijpen dat dit binnen uw organisatie vragen oproept ten aanzien van uw wettelijke verplichtingen en hebben daarom navraag gedaan bij het implementatie programma. 

Zij verwijzen in hun reactie naar een kamerbrief voor de tweede kamer. In de kamerbrief staat het volgende:
Ten aanzien van de gegevensaanlevering over 2021 geldt, dat zorgaanbieders de aanlevering van de digitale overzichten (artikel 17 Wzd) over het eerste halfjaar van 2021 voor half augustus 2021 bij de IGJ moeten aanleveren. Sinds de inwerkingtreding van het wetsvoorstel5, geldt dat zorgaanbieders net als onder de Wvggz – de gegevens op individueel niveau moeten registreren en voor de IGJ digitaal beschikbaar moeten hebben. In de gevallen dat het technisch nog niet mogelijk is om alle gegevens aan te leveren, kan de zorgaanbieder bij het overzicht van het eerste halfjaar van 2021 volstaan met het aanleveren van de beschikbare, nog niet gestandaardiseerde gegevens. Bij de tweede halfjaarlijkse rapportage over 2021 dient de totale gestandaardiseerde gegevensset over 2021 in orde te zijn gemaakt. ‘ 

Vanuit PinkRoccade Care zitten wij er boven op en houden we rekening met de genoemde tijdlijnen waaronder de aanlevering in augustus. Zodra de specificaties gereed zijn gaan we starten met het ontwerp voor mijnCaress. Naar verwachting zal het in elk geval om een aanlevering op cliëntniveau gaan en zal het KVK nummer in mijnCaress geregistreerd moeten worden. Op het moment dat de wijze van aanlevering helder is bepalen we ook de wijze van extractie van gegevens over de Wzd, per BI of binnen mijnCaress Basis.   

Heeft u nog vragen hierover? Neem dan contact op met Hilda Dondorp.

nieuws en blogs

Hier vind je meer nieuws items

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

Trainingstool Permento voortaan ook beschikbaar als app

Permento, de digitale opleidingstool die gebruikers ‘on the job’ ondersteuning biedt bij het gebruik van mijnCaress, is voortaan ook als app beschikbaar.

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

events

Upgrade je kennis op onze events

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten over ons ECD en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact met ons op, dan vertellen wij u graag meer!