privacy policy mijncaress

Over uw privacy

Dit is de privacyverklaring van mijncaress, onderdeel van PinkRoccade Healthcare BV.

Privacyverklaring

PinkRoccade Healthcare BV

PinkRoccade neemt de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houden ons hiermee uiteraard aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen.

Deze verklaring is van toepassing op de gegevensverwerkingen die plaatsvinden door het gebruik van mijnCaress, een oplossing van PinkRoccade Healthcare B.V., gevestigd aan de Wapenrustaanlaan 11 te Apeldoorn en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 27322973.

Gebruik van gegevens

Om mijnCaress te optimaliseren verwerken wij informatie over het gebruik van de software. Inzicht in het gebruik van de software helpt ons om de juiste verbeteringen op de juiste plek door te voeren. Als u gebruik maakt van mijnCaress, verzamelen wij enkele gegevens van u. Het gaat hierbij om een gepseudonimiseerd gebruikers ID, uw gebruikersdiscipline, uw globale locatie op basis van ip-adres en de pagina’s die u binnen mijnCaress bezoekt.

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om de mijnCaress software te optimaliseren. Persoonsgegevens die in de mijnCaress database opgeslagen zijn, zoals patiëntgegevens of andere data die u in mijnCaress invoert, worden niet door PinkRoccade Healthcare B.V. als verantwoordelijke verwerkt om de mijnCaress software te optimaliseren.

Mogelijk verwerkt PinkRoccade Healthcare B.V. deze gegevens wel in opdracht van de zorginstelling , bijvoorbeeld als verwerker. Dit gebeurt dan in het kader van de verwerkersovereenkomst die PinkRoccade Healthcare B.V. met de betreffende zorginstelling (verwerkingsverantwoordelijken) overeengekomen is.

Verstrekking van gegevens aan derden

PinkRoccade Healthcare BV werkt samen met bedrijven die ons helpen bij het uitvoeren van activiteiten. Deze bedrijven leveren services, zoals analysesoftware waarmee het gebruikersgedrag in mijnCaress gemonitord kan worden. In sommige gevallen hebben deze bedrijven toegang tot enkele van uw persoonlijke gegevens. Ze mogen uw gegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Opslag en beveiliging van gegevens

De informatie die wij verzamelen, wordt opgeslagen op onze eigen servers en op de servers van de partijen die door ons zijn ingeschakeld. Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat de gegevens op een adequate wijze worden beschermd. Onze beveiligingsmaatregelen worden jaarlijks door een externe auditor beoordeeld.
Wij maken schriftelijke afspraken met partijen die bij de verwerking betrokken zijn, zodat de bescherming van de gegevens op ieder moment is geregeld. Wij bewaren uw gegevens uiterlijk 5 jaar.

Contact

Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Of wil u de persoonsgegevens die wij over u verwerken inzien, corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen? Of wilt u dat wij stoppen met het verwerken van uw gegevens? Neem dan contact met ons op. Onze servicedesk is bereikbaar via 0800-9119. Kies voor ‘mijnCaress’.

Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of bezwaar wilt maken tegen de gegevensverwerking, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als wij er niet uitkomen.

Wijzigingen op de privacyverklaring

PinkRoccade Healthcare BV behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren dan ook deze verklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is aangepast op 22 december 2021

nieuws en blogs

Hier vind je meer nieuws items

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

Trainingstool Permento voortaan ook beschikbaar als app

Permento, de digitale opleidingstool die gebruikers ‘on the job’ ondersteuning biedt bij het gebruik van mijnCaress, is voortaan ook als app beschikbaar.

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

events

Upgrade je kennis op onze events

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten over ons ECD en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact met ons op, dan vertellen wij u graag meer!