Nieuws

Onderhoudbaarheid en toekomstvastheid van mijnCaress vergroot

Werken aan codekwaliteit van mijnCaress verstevigt fundament voor de toekomst

Werken aan codekwaliteit van mijnCaress verstevigt fundament voor de toekomst

Onder de slogan ‘Simpel, Samen, Open’ ontwikkelt PinkRoccade Care haar ECD mijnCaress verder door. In deze blog gaat Ruud Steeghs, Manager R&D mijnCaress, in op recente veranderingen onder de motorkap van mijnCaress.

Inleiding

PinkRoccade Care werkt continu aan het verbeteren van mijnCaress, zowel op een zichtbare als ook op een,voor klanten, niet zichtbare wijze. Want onder de motorkap van mijnCaress werken wij non stop aan de toekomstvastheid en onderhoudbaarheid van mijnCaress. In 2020 is een onafhankelijke audit uitgevoerd waarin is vastgesteld dat de onderhoudbaarheid op belangrijke punten is toegenomen. In deze blog vertel ik graag meer over de aanleiding van deze audit en de uitkomsten hiervan.

Aanleiding

Al in 2018 gaven PinkRoccade Care en de Gebruikersvereniging mijnCaress gezamenlijk opdracht om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de onderhoudbaarheid en toekomstvastheid van mijnCaress. In 2019 zijn deze resultaten gepresenteerd aan de Gebruikersvereniging. Op basis van deze resultaten hebben wij maatregelen genomen om de onderhoudbaarheid en toekomstvastheid van mijnCaress te borgen en verder te vergroten. Nu, in 2020, is opnieuw een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd om te bepalen wat het resultaat is van die acties.

Maatregelen om het fundament te verstevigen

Op basis van de resultaten van de audit uit 2018 hebben wij een plan opgesteld om de doorontwikkelbaarheid en toekomstvastheid te borgen én te vergroten. Dit plan bestaat uit 3 hoofdpunten.

Ten eerste wordt bij de ontwikkeling van de software de code continu op geautomatiseerde wijze gevalideerd tegen de codeerstandaarden. Het product SonarQube is een de facto marktstandaard om de onderhoudbaarheid van de code op geautomatiseerde wijze te meten. Bij elke wijziging in de code krijgt de ontwikkelaar direct feedback of de wijzigingen voldoen aan de codeerstandaarden. Door het hanteren van een zero tolerance beleid wordt alle nieuwe code op onderhoudbare wijze geschreven. Ook als bestaande code gewijzigd wordt, moeten deze wijzigingen aan de standaarden voldoen. Hierdoor stijgt ook de onderhoudbaarheid van de bestaande code.

Ten tweede is in 2019 een initiatief geweest om achterstallig onderhoud weg te werken. Dit initatief hield in dat wij dat jaar een extra inspanning hebben geleverd om de onderhoudbaarheid te vergroten door bevindingen uit het onafhankelijke onderzoek op te lossen.

Ten derde is op bepaalde punten een strategische heroriëntatie uitgevoerd om de toekomstvastheid van mijnCaress te vergroten. Zo hebben wij er bijvoorbeeld voor gekozen om voor nieuwe ontwikkelingen in het Medewerkerportaal over te stappen naar een nieuwe technologie om de schermen te ontwikkelen: Middels deze nieuwe technologie TypeScript (Angular/Ionic) is het van nature mogelijk om beter onderhoudbare code te schrijven dan de voorheen gebruikte technologie JavaScript. Daarnaast ondersteunt TypeScript de ontwikkeling van responsive apps beter.

Uitkomsten audit

In 2020 is voor de 2e maal een onafhankelijke audit uitgevoerd waarin getoetst is wat de effecten zijn van de genomen maatregelen. En die effecten zijn positief!

De auditor geeft onder meer het volgende terug:

• De onderhoudbaarheid van de Java code (back end en API’s) is sterk gegroeid ten opzichte van de eerdere meting.
• Voor deze Java code geldt dat er bijna geen nieuwe bevindingen zijn gedaan terwijl de omvang van de code sterk is toegenomen. Ofwel: de nieuwe code is van hoge kwaliteit.
• De nieuwe front end code (TypeScript) is van hoge kwaliteit, in deze code zijn op beperkte schaal bevindingen gedaan.
• Deze nieuwe front end technologie vind je onder meer terug in de vernieuwde navigatie van mijnCaress, de mijnCaress Dagplanning en Clientplanning.
• Het aantal geautomatiseerde testen is verhoogd waardoor de robuustheid van de code is verhoogd.

Conclusies

De conclusie is dat de genomen maatregelen werken. Het toepassen en geautomatiseerd controleren op naleven van codeerstandaarden leidt tot een hoge kwaliteit van de code.

Het wegwerken van achterstallig onderhoud heeft in de back end van het Medewerkerportaal een zeer positief resultaat. En de nieuwe technologie TypeScript helpt onze ontwikkelaars om betere code te schrijven.

Al deze inspanningen doen wij natuurlijk om het onderhoud en de doorontwikkeling van mijnCaress makkelijker te maken. En voor onze eigen ontwikkelaars wordt het bovenal leuker!

Meer weten?

Wil jij meer weten over de werkwijze van mijnCaress Ontwikkeling, het toepassen en meten van codeerstandaarden, of heb je vragen nav de audit?

Neem dan contact met mij op via ruud.steeghs@pinkroccade.nl of via 06 4339 2592.

nieuws en blogs

Hier vind je meer nieuws items

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

Trainingstool Permento voortaan ook beschikbaar als app

Permento, de digitale opleidingstool die gebruikers ‘on the job’ ondersteuning biedt bij het gebruik van mijnCaress, is voortaan ook als app beschikbaar.

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

events

Upgrade je kennis op onze events

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten over ons ECD en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact met ons op, dan vertellen wij u graag meer!