thema

Programma InZicht

De digitale transformatie in de zorg is in volle gang. Met het programma InZicht en de samenwerking hierin tussen ICT-leveranciers en zorgaanbieders gaan wij er samen voor zorgen dat deze transformatie nog meer in versnelling komt!

programma InZicht

PinkRoccade Care & InZicht

Simpel. Samen. Open. Daar staan wij voor als PinkRoccade. Daarom omarmen wij het programma InZicht en streven wij er naar om samen met onze klanten optimaal invulling te geven aan de vereisten van dit programma en de waarde die dit voor de zorg, medewerkers, cliënten én hun naasten moet gaan opleveren in de komende jaren. 

Op dit moment investeren wij, vanuit eigen middelen, al in de realisatie van de zogenaamde Zorg Informatie Bouwstenen (ZIBs). Bijvoorbeeld vanuit onze koppeling met Zorgdomein en Point of onze integratie met Ysis. Ook onze versimpelde controles (metingen) zijn gebaseerd op de betreffende ZIBs.  

Tegelijkertijd zien we ook dat verdere versnelling noodzakelijk is om op korte termijn de meeste toegevoegde waarde van deze modules te realiseren. Een gemeenschappelijke inspanning met steun vanuit het programma InZicht. 

Want alleen samen maken wij het werk van de zorg elke dag een stukje simpeler. 

Meer informatie

Op deze themapagina vind je meer informatie over het Programma InZicht en de activiteiten die PinkRoccade Care daarin onderneemt.

mijnCaress gekwalificeerd voor eOverdracht 4.0

Vanaf nu is het mogelijk om in mijnCaress digitale overdrachten te ontvangen, verstuurd vanuit een ziekenhuis of een collega zorginstelling in de ouderen- of gehandicaptenzorg. Zo maakt mijnCaress het werk van de zorg elke dag een beetje simpeler.

mijnCaress behaalt MedMij kwalificatie Basis Gegevensset Langdurige Zorg

MedMij DVZA’s Hinq en Enovation hebben beide de MedMij informatiestandaard BgLZ light + met mijnCaress gekwalificeerd. Hiermee behaalt het mijnCaress team een tweede belangrijke mijlpaal binnen het programma InZicht!

mijnCaress behaalt eerste kwalificaties MedMij met informatiestandaard PDF/A

mijnCaress behaalt eerste kwalificaties MedMij met informatiestandaard PDF/A

Zorgconcern Zuyderland: gevorderd in subsidietraject InZicht, helpt zorginstellingen door kennisdeling

Zorgconcern Zuyderland neemt met samenwerkingspartner Meander Groep Zuid-Limburg deel aan InZicht-module eOverdracht.

Zorginstellingen: laat de subsidie voor digitale transformatie niet liggen

Om de overgang naar de nieuwe infrastructuur zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het slim om zo snel mogelijk met de aanpassingen te beginnen.

Wet Digitale Overheid

Invoering Wet digitale overheid vertraagd

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten over ons ECD en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact met ons op, dan vertellen wij u graag meer!