Nieuws

Hoe persona’s ons helpen om mijnCaress te verbeteren

Hoe persona’s ons helpen om mijnCaress te verbeteren

Elke dag werken er duizenden verzorgenden, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en nog veel meer andere beroepsgroepen (misschien jij wel!) met ons ECD mijnCaress. Sommigen hebben mijnCaress alleen nodig om even hun rapportage te schrijven. Anderen werken de hele dag met ons systeem,  omdat ze met de administratie bezig zijn. Al deze mensen hebben hun eigen behoeften en ervaringen, en laten dat ook op allerlei manieren aan ons als mijnCaress team weten, vooral als ze een idee voor een verbetering hebben.

Onze werkwijzepersona’s en user journey’s 

Het is voor ons best wel een uitdaging om alle reacties in een goed perspectief te zetten, de prioriteiten goed in te schatten en met de goede oplossingen te komen. Eén van de methoden om dit goed te doen is het gebruiken van persona’s met bijbehorende user journey’s en/of scenarios 

Een persona is een fictief personage dat gebruikt kan worden bij het maken van producten of diensten. Elk type gebruiker in mijnCaress heeft bij ons een dergelijke persona. Bijvoorbeeld de persona ‘Linda’. Zij is verzorgende en eerstverantwoordelijke op een afdeling in de langdurige intramurale zorg. Een van de belangrijkste user journey’s voor haar is bijvoorbeeld: het aan het begin van de dag bekijken wat er de vorige shift is gebeurd. Een user journey als deze kenmerkt zich door een begin en een eindpunt. De gebruiker moet vaak iets bereiken, of een taak afronden. Elke stap, of deze nu binnen het product of daarbuiten is, beïnvloedt daarbij zowel positief of negatief de ervaring van die persona. In het geval van Linda begint de journey met het aanzetten van de computer die op het kantoortje op de afdeling staat. Als dat lang duurt neemt haar tevredenheid al meteen af. Wij schatten deze tevredenheid in met een cijfer op een schaal van 1 t/m 5. Zo krijgt elke stap in de user journey een cijfer. Als wij bezig zijn met het verbeteren van mijnCaress voor een bepaalde persona kijken we waar de dips zitten in zijn of haar user journeysWant we weten dat één dip de hele journey negatief kan beïnvloeden. Als een gebruiker bijvoorbeeld lang moet wachten op een bepaald scherm en hierdoor irritatie opbouwt, zal bij een volgende negatieve ervaring deze al opgebouwde irritatie zorgen voor een grotere dip in de journey 

Hoe komen we aan de informatie? 

We hebben grofweg twee methoden om aan onze informatie te komenanalytics en observatie. Via analytics kunnen voor grote groepen gebruikers zien hoe vaak ze inloggen, welke autorisaties ze hebben en waar ze het meeste tijd aan spenderen. We gaan hier in de toekomst steeds meer gebruik van maken, waarbij we het detailniveau ook uitbreiden. Het voordeel van analytics is de hoeveelheid data die met relatief weinig inspanning opgehaald worden. Het nadeel ervan is dat de data niet altijd alles zegt, om die goed te interpreteren moet je met steekproeven diepgaand kennismaken met de gebruikers. We maken een afspraak met een gebruiker van mijnCaresskomen een dagdeel meekijken met hoe deze persoon werkt met ons systeem en leven ons op die manier in de gebruiker in 

Validatie 

Nadat we in samenwerking met onze klanten prioriteiten hebben gesteld, op basis van onder andere aantallen gebruikers en impact, starten we met het nadenken over oplossingen. Vaak zijn die tijdens het onderzoek al deels duidelijk geworden. Het is nu zaak om zo snel mogelijk en van zoveel mogelijk gebruikers feedback te krijgen in een vroeg stadium, bijvoorbeeld door bij volgende afspraken met de gebruikers prototypes te testen. In deze fase zijn er meestal gebruikerspanels gevormd die elke twee weken online feedback geven op de voorgestelde oplossingen. Na enkele van deze validatiemomenten kan er daadwerkelijk een begin gemaakt worden in de software. De resultaten hiervan zijn tweewekelijks zichtbaar op mijncaress Preview. Het is de bedoeling dat door de vele ogen die meekijken en telkens opnieuw feedback leveren, het niet anders kan dat de veranderingen ook daadwerkelijk verbeteringen zijn! 

Meedoen 

Als jij met mijnCaress werkt dan kun je ons op meerdere manieren helpen om van mijnCaress een beter product te maken. Via de mijnCaress GebruikersVereniging kun je deelnemen aan gebruikerspanels. Daarnaast kun je je inschrijven voor mijnCaress preview. Je kunt dan met ons meekijken naar de laatste versie van mijnCaress nog voor dat deze officieel is, en daar feedback op geven.  

Ps. Als je meer tijd hebt: mag ik een dan een ochtend of middag met je meekijken hoe jij werkt in mijnCaressContact me hiervoor via otto.casteleijn@pinkroccade.nl! 

nieuws en blogs

Hier vind je meer nieuws items

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

Trainingstool Permento voortaan ook beschikbaar als app

Permento, de digitale opleidingstool die gebruikers ‘on the job’ ondersteuning biedt bij het gebruik van mijnCaress, is voortaan ook als app beschikbaar.

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

events

Upgrade je kennis op onze events

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten over ons ECD en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact met ons op, dan vertellen wij u graag meer!