Drie releases van mijnCaress in 2021

Nieuws

Drie releases van mijnCaress in 2021

In 2021 verschijnen drie major releases.

In het verleden kwam in principe elke zes maanden een nieuwe release uit van mijnCaress. In de afgelopen twee jaar was er elke drie maanden een release van mijnCaress. In 2021 verschijnen drie major releases. Ruud Steeghs, manager R&D mijnCaress, legt uit waarom.

Druk op functioneel beheerders en vakantieperiodes

In de afgelopen jaren brachten we standaard vier releases van mijnCaress uit: Eén release eind oktober waarin minimaal de benodigde wijzigingen voor wet- en regelgeving voor het aankomende jaar zaten en drie releases met nieuwe functionaliteit en verbeteringen. Soms nog met een stukje extra wet- en regelgeving in de release van eind januari, in de jaren dat er ook wet- en regelgeving live ging in het 2e kwartaal (vaak voor WMO- en JWZ-berichtenverkeer).

Dit zorgt voor een volle agenda, zowel bij jullie als zorginstelling als bij ons. Met name functioneel beheerders hebben elke release een flinke kluif aan het doornemen van een major release, het inschatten van de impact en het faciliteren of organiseren van de uitrol binnen de organisatie. Terugkijkend op de laatste jaren, zien we mede daardoor dat veel zorginstellingen 1 van de major releases in april of juli overslaan. “Omdat het kan” en “omdat dat beter uitkomt”.

Tegelijkertijd zie je ook aan onze kant dat zelfs onze meeste fanatieke medewerkers vakantie moeten vieren en dat een alternatieve planning dit kan vergemakkelijken.

Releasedata mijnCaress 2021

We hebben daarom besloten dat we het simpeler gaan maken voor elkaar. We gaan terug in het aantal major releases per jaar, van vier naar drie. Wij verwachten dat wij daarmee meer waardevolle en kwalitatief betere major releases kunnen uitleveren, die meer impact maken op de eindgebruikers van mijnCaress. Daarnaast gaan we er van uit dat door deze wijziging nieuwe major releases vaker én eerder in gebruik genomen worden. Dit is onder andere belangrijk met het oog op de security patches die in elke major release zitten.

De planning van de releasemomenten van mijnCaress in 2021 is daarom nu als volgt:

  • Release 5.5 verschijnt op 19 maart 2021
  • Release 5.6 verschijnt op 25 juni 2021
  • Release 5.7 verschijnt op 29 oktober 2021

Rekening houden met wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving is elk jaar het belangrijkste thema. Ook de aankomende jaren komen er fikse wijzigingen in de wet- en regelgeving aan. In de nieuwe releaseplanning is daarom een major release eind oktober, waarin we tijdig de noodzakelijke wijzigingen uitleveren, het vertrekpunt. De wet- en regelgeving ondersteunen we middels release 5.7 in oktober 2021.

Drukte aan het begin van elk jaar

Wat je mogelijk ook opvalt is het gat van 5 maanden tussen de ‘wet- en regelgevingrelease’ en de daaropvolgende. Elk jaar zien wij in januari & februari een piek in de drukte aan de kant van de zorginstellingen, in verband met nieuwe wet- en regelgeving, jaarafsluiting, inrichting van nieuwe inkoopafspraken, audits, enzovoorts. Deze piek voelen wij zelf ook, met name bij onze collega’s van de Customer Care en onze consultants.

Wij houden rekening met deze piek door de 5.5 release medio maart uit te leveren en vervolgens 3 maanden later de 5.6 release.

In productie nemen van een release simpeler maken

Een gunstige timing voor een major release is natuurlijk niet het enige dat invloed heeft op het succesvol en tijdig omarmen van een release.

Samen met Gebruikersvereniging mijnCaress werken we er aan om het in productie nemen van een release simpeler te maken. Team Adaptatie heeft zich tot doel gesteld de focus te leggen op het verkleinen van de (test)inspanning en mankracht die nodig is bij de uitrol van een release.

Team Learning richt zich op het vereenvoudigen en verbeteren van de wijze waarop eindgebruikers worden geïnformeerd en opgeleid in mijnCaress. Op dit moment loopt er bijvoorbeeld een pilot voor een oplossing die documentatie en informatie op het exact het juiste moment beschikbaar stelt aan eindgebruikers.

Aanvullend ondersteunen onze consultants graag bij het testen en implementeren van een nieuwe release, waarbij ze met hun ervaring zowel uitvoerend kunnen testen, maar ook adviezen kunnen geven over het proces.

Versimpelde navigatie Medewerkerportaal

De vraag die je nu mogelijk hebt: “Wat gaat deze nieuwe planning dan opleveren in mijnCaress 5.5?”. In 2020 hebben we een goed begin gemaakt met de nieuwe navigatie en enkele zorginstellingen zijn hier al mee aan het werk. Op dit moment wordt hard gewerkt om alle functionaliteit van het Medewerkerportaal om te zetten naar de vernieuwde en versimpelde navigatie. Hou onze berichten in de gaten voor meer informatie hierover de aankomende maanden!

Toewerken naar kortcyclisch releasen

Op de achtergrond zijn wij met de Gebruikersvereniging mijnCaress en onze klanten in gesprek over een groeiscenario naar een release-strategie waarin we op meer kortcyclische basis functionaliteiten ter beschikking stellen aan klanten.

Momenteel kennen we naast de major release ook tweewekelijkse patchreleases waarin in principe alleen bugs opgelost worden. In de meer kortcyclische aanpak zouden dan ook in deze tweewekelijkse releases kleine aanpassingen in de software beschikbaar komen. Op die manier evolueert de software op gestage wijze en is de impact voor gebruikers minder groot dan wanneer een bepaalde functionaliteit pas in een major release beschikbaar komt.

Zodra hier meer over bekend is, kom ik daar op terug.

nieuws en blogs

Hier vind je meer nieuws items

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

Trainingstool Permento voortaan ook beschikbaar als app

Permento, de digitale opleidingstool die gebruikers ‘on the job’ ondersteuning biedt bij het gebruik van mijnCaress, is voortaan ook als app beschikbaar.

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

events

Upgrade je kennis op onze events

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten over ons ECD en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact met ons op, dan vertellen wij u graag meer!