Nieuws

Covid-19 vaccinatieregistratie in mijnCaress

Wij werken op dit moment aan de ondersteuning voor Covid-19 vaccinatieregistratie in mijnCaress.

Inmiddels is de Covid-19 vaccinatie gestart, waarbij ook registratie een belangrijk onderdeel is.

Er is vanaf december 2020 veel onduidelijkheid geweest rond het vraagstuk “waar leg je dit vast”. Uit rondvraag bij onze klanten bleek dat registratie in het EVS als logisch gezien werd. Er is echter besloten door de brancheorganisaties Actiz en Verenso dat deze registratie voor de VVT niet in het EVS, maar in het ECD moet gebeuren. Dit leidt er toe dat er uiteindelijk twee verschillende beleidslijnen door de brancheorganisaties uitgezet zijn.

  • Voor de VVT sector geldt dat Actiz en Verenso ervoor gekozen hebben om hun leden te adviseren om de registratie onder te brengen in het ECD of specialistisch behandeldossier.
  • Voor de GHZ en GGZ geldt dat de brancheorganisaties hun leden adviseren om de vaccinatieregistratie onder te brengen in een EVS.

Covid-19 vaccinatieregistratie in mijnCaress

Wij werken op dit moment heel hard om zo snel als mogelijk ondersteuning voor Covid-19 vaccinatieregistratie te bieden in mijnCaress. Concreet betekent dit het volgende;

  • Voor de 12 koplopers in het vaccinatieproces die maandag starten met vaccineren kunnen we de betreffende registratieformulieren deze week via support uitleveren. U kunt via ons service center een support aanvragen om deze formulieren deze week te plaatsen. Aan deze support zijn geen kosten verbonden. Wij willen u wel vragen deze support echt alléén aan te vragen als u volgende week start met vaccineren omdat we de formulieren mogelijk in een later stadium nog moeten wijzigen in verband de nog wijzigende specificaties van de aanlevering. De impact van dergelijke wijzigingen voor jullie organisaties willen we bij voorkeur zo laag mogelijk houden.
  • Op 22 januari stellen wij mijnCaress 5.4.7 beschikbaar. Deze versie biedt ondersteuning voor zowel de registratie van toestemming, als registratie van het vaccin, als registratie van toestemming voor aanlevering van de registratie aan het RIVM.
  • Zodra de formulieren gereed en uitgeleverd zijn, zullen we de export van de data aan het RIVM realiseren. Ook voor deze export zal de implementatie van een patchversie noodzakelijk zijn. De planning hiervan zullen we communiceren zodra we het validatieproces met het RIVM doorlopen hebben.

Wij hopen je hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Voor verdere vragen kun je altijd contact met ons op te nemen.

Voor meer informatie over de communicatie van Verenso, zie het volgende artikel: https://www.verenso.nl/nieuws/informatie-over-de-registratie-van-vaccinatiegegevens-in-het-epd

nieuws en blogs

Hier vind je meer nieuws items

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

Trainingstool Permento voortaan ook beschikbaar als app

Permento, de digitale opleidingstool die gebruikers ‘on the job’ ondersteuning biedt bij het gebruik van mijnCaress, is voortaan ook als app beschikbaar.

Wie betaalt, bepaalt: mijnCaress speelt met iPVB-ondersteuning in op wensen cliënt

Binnen mijnCaress is de keuze voor het iPVB opgenomen. Dit levert de zorgaanbieders aanzienlijke voordelen op.

PinkRoccade Care ontwikkelt oplossing om veilig te testen met anonieme data

Dataveiligheid is een belangrijk thema voor PinkRoccade Care en voor haar klanten. De leverancier van mijnCaress heeft daarom samen met Datadash een oplossing ontwikkeld voor het veilig omgaan met privacygevoelige gegevens.

events

Upgrade je kennis op onze events

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Live partner event CareConnections Connect

Wil jij op de hoogte zijn van de laatste innovaties in de zorg? Of wil je meestemmen over de ontwikkelingen van de ZorgApp? Samen met CareConnections en Tell James organiseren we een unieke dag, speciaal voor onze klanten uit de zorg! 

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten over ons ECD en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact met ons op, dan vertellen wij u graag meer!